Публичный договор (оферта) на оказание услуг

1. Загальні положення

1.1. Компанія публікує цей Публічний договір (оферту) про надання послуг (далі - Договір) на інтернет сайті varta.ua.
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов дієздатна фізична або юридична особа (Користувач) зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.
1.3. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • Сайт - Інтернет-ресурс Компанії varta.ua
 • Адміністрація Компанії - ФОП Ковальчук В.Л. і / або особи, уповноважені належним чином Компанією на управління Сайтом і надання Сервісів Користувачам при використанні Сайту відповідно до цього Договору.
 • Сервіси - сукупність надаваних Компанією відповідно до цього Договору послуг для користувачів на платній, або безкоштовній основі, по реєстрації та перевірки користувачів, розміщення на Сайті Завдань Замовників, Оголошень і Пропозицій Виконавців та іншої інформації, а також по здійсненню за допомогою Сайту дій, пов'язаних з наданням можливості вибору Замовником Виконавця для надання / виконання послуг / робіт в певній категорії.
 • Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору і користується Сервісами Компанії. Користувач може зареєструватися на Сайті як Замовника, або Виконавець.
 • Реєстрація - процедура заповнення користувачем реєстраційної форми на Сайті, після затвердження якої Компанією такій особі присвоюється відповідний логін і пароль для доступу до Сервісів Компанії та персональній сторінці зареєстрованого Користувача.
 • Авторизація - введення зареєстрованим Користувачем своїх логіна і пароля для доступу до Сервісів Компанії та входу в Особистий кабінет.
 • Особистий кабінет - персональна сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює управління своїм обліковим записом (акаунтом) та Балансом (якщо є).
 • Логін - ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті, який він використовує в процесі користування Сервісами Компанії відповідно до цього Договору. Як Логіна використовується номер мобільного телефону або адресу електронної пошти Користувача. Забороняється реєструвати і використовувати кілька логінів одним і тим же Користувачем. При цьому не допускається використання Користувачем Логіна, вже використовуваного іншим Користувачем.
 • Пароль - символьна комбінація, призначена автоматично програмним забезпеченням Сайту в момент реєстрації (надалі Користувач може самостійно змінити пароль), що забезпечує в сукупності з логіном ідентифікацію Користувача при використанні Сервісів Компанії, які надаються відповідно до цього Договору.
 • Виконавець - Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті і перевірки відповідно до умов цього Договору, який розміщує Оголошення та Пропозиції на Сайті відповідно до умов цього Договору.
 • Портфоліо - розміщення на Сайті текст і графічні зображення, що описують досвід роботи і компетентність Виконавця в конкретної категорії робіт / послуг.
 • Зображення - фотографії (аватари) користувачів, прикріплені фото до Завданням, прикріплені фото / зображення до портфоліо, додані фото / зображення, як приклад виконаних робіт в портфоліо Виконавця
 • Відгук - коментарі Користувача на Сайті з приводу його взаємин з іншим Користувачем в процесі надання послуг / виконання робіт, що здійснюються за сприяння надаються Компанією Послуг.
 • Пропозиція - розміщується на Сайті оферта Виконавця на адресу Замовника укласти з ним договір на надання послуг / виконання робіт в певній категорії, заснована на відповідному Завданні Замовника. Залежно від застосовуваної Компанією цінової політики щодо наданих Послуг, розміщення Пропозицій Виконавця може здійснюватися на Сайті тільки за умови наявності коштів на Балансі Виконавця, достатніх для оплати наданих Компанією Послуг (в тому числі по здійсненню за допомогою Сайту дій, пов'язаних з наданням можливості вибору замовником Виконавця для надання / виконання послуг / робіт в певній категорії) або без наявності таких.
 • Замовник - Користувач, що пройшов на Сайті процедуру реєстрації, що розміщує Завдання на Сайті відповідно до умов цього Договору та здійснює Вибір Виконавця.
 • Завдання - інформація, розміщена Замовником на Сайті, адресована зацікавленим Виконавцям, яка містить запит на надання / виконання послуг / робіт в певній категорії.
  Завдання, закриті за Виконавцем - завдання, виконані Виконавцем і закриті Замовником або програмою Сайту автоматично в результаті бездіяльності Замовника більше 5-ти днів з моменту закінчення терміну виконання / надання робіт / послуг, зазначеного в Завданні. При цьому Виконавець має право протягом 7 (Семи) календарних днів з моменту закриття Завдання, повідомити Компанії про те, що Завдання не було їм виконано, вказавши відповідну інформацію на Сайті (натиснувши кнопку "Завдання не виконане"). В такому випадку Завдання не буде вважатися закритим за Виконавцем.
 • Приватна інформація в Завданні - сервіс, що дозволяє Замовнику розмістити інформацію в Завданні, що деталізує характер замовляються робіт / послуг, яка буде доступна для перегляду лише обраним Виконавцю. Приватна інформація не може містити дані, що змінюють існуючі умови Завдання.
 • Вибір Виконавця - акцент Пропозиції Виконавця Замовником Завдання або програмою Сайту автоматично (при вказівці Замовником такого типу вибору Виконавця при створенні Завдання).
 • Баланс - віртуальний рахунок Користувача на Сайті, що відображає суму перерахованих Користувачем Компанії грошових коштів в якості передоплати за надані Компанією Сервіси Користувачеві.
 • Бонуси - надаються Компанією Користувачеві додаткові кошти при поповненні свого Балансу. Додаткові кошти можуть використовуватися Користувачем тільки при замовленні відповідних Сервісів Компанії відповідно до цього Договору і не можуть бути виведені з Балансу у вигляді реальних грошових коштів.
 • Сума Завдання - вартість послуг / робіт Виконавця, зазначена в Завданні Замовника, за яким було здійснено Вибір Виконавця.
 • Підняття профілю Виконавця - Сервіс, що дозволяє підвищити рейтинг поточної позиції профілю Виконавця на сторінці Сайту у списку відповідних Виконавців в певній категорії робіт / послуг за умови того, що профіль Виконавця містить не менше 5 (п'яти) Відгуків Замовників по виконаним / наданих робіт / послуг в даної категорії, і того, що рейтинг Виконавця становить не менше 90%.
 • Розміщення PRO-аккаунта Виконавця - Сервіс, що дозволяє Виконавцю, що є юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, використовувати покращений профіль такого Виконавця на сторінці Сайту у певній категорії робіт / послуг (з можливістю розміщення власної фонової обкладинки профілю, вказівки в профілі графіка роботи Виконавця, вартості виконуваних / надаються їм робіт / послуг і контактних даних Виконавця (3 номери телефону, адреса, сайт, електронну пошту, профілі в соціальних мережах), розміщення в профілі портфоліо виконаних / наданих Виконавцем робіт / послуг і профілі), підтримувати розміщення даного профілю Виконавця в топі списку відповідних Виконавців в певній категорії робіт / послуг, а також користуватися послугами персонального менеджера з числа працівників Компанії при вирішенні всіх питань, що виникають при використанні Сервісів.
 • Обліковий час - Київський час. Всі дати, які вказуються при використанні Сайту і Сервісів Компанії, обліковуються за Київським часом.
 • Правила конфіденційності - умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією на Сайті. Діюча версія розміщена на Сайті, за адресою: https://varta.ua/privacy-policy. Правила конфіденційності є невід'ємною частиною Договору.
 • Правила надання Послуг - докладний опис Сервісів Компанії, включаючи їх вартість, а також правила роботи з Сервісом Виконавцем і Замовником. Правила надання Послуг є невід'ємною частиною Договору
 • Профіль - електронний кабінет Користувача (акаунт) у функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми Сервісам.
 • Компанія - ФОП Ковальчук Віктор Леонідович.

1.4. Цей документ являє собою відкриту пропозицію Фізичної особи-підприємця Ковальчука Віктора Леонідовича (далі - Компанія) на укладення Договору про надання послуг на викладених в цьому Договорі умовах, включаючи всі його додатки.

2.Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Компанією та використання Користувачем Сервісів. Цей Договір встановлює правила і умови використання Користувачами Сервісів Компанії.
2.2. Перелік послуг, що Компанією Послуг, а також їх вартість вказуються в Правилах надання Сервісів, які є додатком до цього Договору.
2.3. Укладення цього Договору здійснюється шляхом прийняття (акцепту) Користувачем пропозиції Компанії, викладеного в цьому Договорі. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом.
2.4. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація на Сайті, перерахування Користувачем грошових коштів Компанії в якості авансового платежу за надані Сервіси Компанії та / або фактичне використання Сервісів Компанії) означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цього Договору (включаючи його застосування) і беззастережне прийняття його умов із зобов'язаннями дотримуватись обов'язків, покладені на Користувача за цим Договором. Така взаємодія з Сайтом є повним і беззастережним акцептом даного Договору, незнання якого не звільняє Користувача від відповідальності за недотримання його умов.
2.5. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати Сервіси Компанії і Компанія просить його покинути Сайт.
2.6. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.
2.7. Крім тексту цього Договору, порядок надання Сервісів Компанією визначаються Правилами конфіденційності та Правилами надання Послуг, які є невід'ємною частиною Договору.
2.8. Цей Договір може бути змінений Компанією без попереднього повідомлення. Продовження використання Сайту Користувачем означає згоду такого Користувача із змінами в Договорі.
2.9. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації і / або використанні Сайту в разі порушення ним умов цього Договору.

3.Порядок надання і використання Сервісів Компанії
3.1. Сервіси надаються Компанією тільки для користувачів.
3.2. Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язане пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці сайту. При реєстрації Користувач зобов'язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе і періодично оновлювати її з метою забезпечення її актуальності і повноти. Користувач зобов'язується не вводити Компанію і / або інших користувачів в оману щодо своєї особи / найменування, а також не розміщувати на Сайті адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні / реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. Що стосується неправильного вказівки Користувачем адреси електронної пошти, Компанія має право відмовити такому Користувачеві в подальшому наданні Послуг.
3.3. З моменту реєстрації на Сайті Користувач погоджується на обробку Компанією персональних даних Користувача, зазначених їм при реєстрації, (збір, реєстрація, накопичення,, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання і поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення) задля можливості надання Послуг, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача.
3.4. З моменту реєстрації Користувач отримує можливість оплати Сервісів Компанії.
3.5. Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені на Сайті після реєстрації Користувача, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його облікового запису (в тому числі логіна і пароля) і за всією діяльністю, яка відбувається з його обліковим записом. Компанія настійно рекомендує використовувати Паролі (при зміні Користувачем самостійно Паролю), які складаються з не менше 6 (шести) символів і включають одночасно рядкові і великі літери, а також цифри.
3.6. Користувач не має права передавати, знижувати ціну, продавати, передавати в користування і т.п. свої логін і пароль для доступу до Сайту і Сервісів Компанії третім особам без згоди Компанії. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.
3.7. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Компанію. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням облікового запису Користувача. Користувач не може використовувати Пароль і Облікову запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цієї облікового запису і / або Паролю. Сайт і Компанія не несуть відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.
3.8. Реєструючись, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказаний при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. Компанія зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).
3.9. Після проходження процедури реєстрації Виконавець зобов'язаний пройти процедуру перевірки, що має на увазі надання Компанії персональних / реєстраційних даних Виконавця і їх підтвердження. Для проходження процедури перевірки Виконавцю - фізичній особі необхідно надати Компанії копію паспорта, а фізичній особі - підприємцю - додатково свідоцтво про державну реєстрацію та / або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців (далі також - ЄДР). Для проходження процедури перевірки Виконавцю - юридичній особі необхідно надати Компанії копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та / або виписки / витягу з ЄДР, а також документи, що підтверджують місцезнаходження юридичної особи та повноваження відповідного представника юридичної особи на вчинення дій від його імені, пов'язаних з замовленням Сервісів Компанії за цим Договором.
3.10. Користувач має право в будь-який час припинити використання Сервісів Компанії, повідомивши про це Компанію.
3.11. Компанія не гарантує доступність Сайту і Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в використанні Сервісів при порушенні ним цього Договору.
3.12. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії при реєстрації Користувача, використанні Сайту і отриманні Сервісів Компанії. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту і наданих Компанією Послуг, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.
3.13. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії при реєстрації Користувача, використанні Сайту і отриманні Сервісів Компанії. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту і наданих Компанією Послуг, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.

 • які порушують чинне законодавство України;
 • містять спам, схеми фінансових "пірамід";
 • є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 • містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам;
 • містять контактні дані Користувача (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);
 • порушують права третіх осіб.

3.14. Компанія має право ознайомлення з історією особистих повідомлень і в будь-який момент видалити приватне повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.
3.15. Користувач зобов'язується:

 • Не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії;
 • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Компанії;
 • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
 • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.

3.16. Доступ Користувача до Сайту і Сервісів Компанії, що порушує цей Договір, може бути обмежений Компанією на постійній або тимчасовій основі.
3.17. Надання Компанією Сервісів здійснюється на безоплатній основі, або за плату, відповідно до Правил надання Послуг, які є додатком до цього Договору.
3.18. Замовники розміщують на Сайті Завдання, виходячи з принципів сумлінності і наявності у них зацікавленості у виконанні / наданні Виконавцем робіт / послуг для Замовника в певній категорії. При цьому забороняється розміщення Замовниками Завдань, що мають на меті вивчення попиту на надання / виконання послуг / робіт і інші цілі, не пов'язані з необхідністю фактичного виконання / надання робіт / послуг.
3.19. Виконавці самостійно здійснюють пошук нових Завдань і розміщують свої Пропозиції на опубліковані Замовниками Завдання. Розміщення Виконавцем Пропозиції не є гарантією того, що Замовник для виконання свого Завдання вибере саме Виконавця, який розмістив таку Пропозиція.
3.20. Замовник здійснює Вибір Виконавця в строки, визначені при створенні Завдання. Після Вибору Виконавця Компанія забезпечує Замовника і Виконавця контактними даними один одного, а саме телефонними номерами і електронними адресами, зазначеними Користувачами при реєстрації. Якщо Замовник не здійснює Вибір Виконавця в строки, визначені при створенні Завдання, Завдання анулюється.
3.21. Після Вибору Виконавця Замовник і Виконавець укладають між собою відповідний договір на надання послуг / виконання робіт. Замовник зобов'язаний підтвердити на Сайті факт надання послуг / виконання робіт Виконавцем за укладеним з ним договором, а Виконавець зобов'язується підтвердити факт розрахунку з ним Замовником за виконані / надані роботи / послуги за відповідним договором.
3.22. Виконавцям забороняється передоручати виконання Завдань третім особам, в тому числі своїм дружинам, дітям, родичам і друзям.
3.23. Всі угоди укладаються між Користувачами (Замовниками та Виконавцями) безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення замовлення.

4.Порядок оплати Сервісів Користувачем
4.1. Користувач використовує платні Сервіси Компанії за умови їх попередньої оплати, якщо інше не передбачено цим Договором. Надання Послуг здійснюється Користувачеві при наявності у Користувача позитивного Балансу, достатнього для оплати платних Сервісів Компанії, якщо інше не передбачено в цьому Договорі.
4.2. Оплата Послуг здійснюється Користувачем відповідно до діючих тарифів Компанії, зазначеними в Правилах надання Сервісів, є додатком до цього Договору.
4.3. Оплата здійснюється Користувачем за допомогою використання платіжних систем oplata-varta.ua, зазначених у Правилах надання Сервісів, або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Компанії в порядку, зазначеному в Правилах надання Сервісів. Всі витрати Користувача, пов'язані з перерахуванням коштів за цим Договором, несе Користувач самостійно.
4.4. Надання платних Сервісів Виконавцю допустимо тільки при наявності на Балансі Виконавця грошових коштів, достатніх для оплати винагороди Компанії за надані платні Сервіси.
4.5. Якщо Завдання було закрито за Виконавцем автоматично, але насправді таке Завдання не було виконано Виконавцем з причин неналежного виконання своїх обов'язків Замовником, Виконавець має право протягом 7 днів надіслати запит на повернення винагороди, виплаченої Компанії за надання Сервісу, пов'язаного з таким Завданням, за допомогою кнопки "Завдання не виконане". При цьому Компанія має право запросити у Замовника інформацію про причини і умови невиконання Виконавцем Завдання Замовника.
4.6. Невиконання / неякісне виконання Виконавцем Завдання з вини Виконавця, а також факт неотримання Виконавцем грошових коштів від Замовника в якості оплати за виконане належним чином Завдання, не є підставою для повернення Виконавцю вартості винагороди Компанії за надані Сервіси Виконавцю щодо такого Завдання.
4.7. Оплата здійснюється Користувачем в українських гривнях.
4.8. За фактом перерахування грошових коштів Компанії в якості передоплати / оплати за надані нею Сервіси Користувач отримує відповідні підтвердження про оплату на сторінках відповідних платіжних систем, використаних при проведенні платежу, а також дані оплати фіксуються на Балансі Користувача.
4.9. При оплаті Користувачами банківськими картами, повернення здійснюється на той же карт-рахунок Користувача, з якого був зроблений первинний платіж, або інший, зазначений Користувачем, карт-рахунок.
4.10. У разі неможливості надання з вини Компанії з яких-небудь причин Сервісу Користувачеві, Компанія зобов'язується повернути Користувачу оплачену їм суму.
4.11. Для здійснення повернення коштів Користувач зобов'язаний: відкрити на своє ім'я в будь-якій банківській установі України відповідний рахунок для перерахування на нього Компанією грошових коштів (поточний рахунок, карт-рахунок і т.п.) або використовувати для цих цілей відкритий раніше картрахунок;
4.12. У разі позитивного вирішення питання про повернення Користувачеві грошових коштів Компанія здійснює їх повернення Користувачеві протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідної заяви шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на вказаний Користувачем рахунок.

5.Права і обов'язки Компанії
5.1. Обов'язки Компанії полягають виключно в забезпеченні можливості отримання Користувачем Сервісів Компанії в порядку, визначеному цим Договором.
5.2. Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Компанії будь-який час з будь-якої причини.
5.3. Компанія має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісів Користувачами.
5.4. Компанія має право змінювати умови цього Договору. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Сайті і / або в інформаційній розсилці. Використання Користувачем Сервісів Компанії після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.
5.5. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем.
5.6. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями
5.7. Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісів Компанії.
5.8. Компанія зобов'язується не використовувати облікові дані Користувача, отримані при реєстрації в цілях, не передбачених цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Компанії в силу законодавства України.
5.9. Компанія зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії по телефону та / або електронній пошті при вказівці Користувачем свого логіна або контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Сервісу. Компанія може на свій розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту до служби технічної підтримки по електронній пошті з адреси, вказаної Користувачем при реєстрації.
5.10. Компанія має право здійснювати модерацію всіх Об'яв, Пропозицій, Зображень і Завдань і в будь-який момент на свій розсуд видаляти їх з розміщення на Сайті без пояснення причин.
5.11. Компанія залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують цей Договір.
5.12. Компанія зобов'язана виконувати інші обов'язки, встановлені цим Договором.

6.Права та обов'язки Користувача
6.1. Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також оплачувати надані йому Сервіси в порядку і на умовах, передбачених цим Договором та додатків до нього.
6.2. Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Послуг Компанією та їх вартості.
6.3. Користувач має право вимагати від Компанії надання йому Послуг відповідно до умов цього Договору.
6.4. Користувач має право звертатися в службу технічної підтримки Компанії, повідомляючи при цьому свій логін або контактні дані.
6.5. Користувач зобов'язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також права та законні інтереси Компанії.
6.6. Користувач зобов'язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сервісів, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісів, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Компанії і / або третіх осіб.
6.7. Користувач не повинен порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту.
6.8. Користувач зобов'язується не використовувати Сервіси для вчинення дій, спрямованих на підрив мережної безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Компанії, але не обмежуючись ними.
6.9. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.
6.10. Користувача цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.
6.11. Користувач зобов'язується регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Послуг, включаючи із змінами і доповненнями до цього Договору, публікуються в порядку, зазначеному в пункті 2.8 та в розділі 11 цього Договору. Мовчання і продовження користування Сервісом після повідомлення Компанією на Сайті про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згоду Користувача з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.
6.12. Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів, що розміщуються ним при створенні Оголошення.
6.13. Замовники не можуть розміщувати Завдання, метою яких є:

 • залучення користувачів, а також інших відвідувачів Сайту на сторонні ресурси, сайти або реєстрація користувачів, а також інших відвідувачів Сайту на таких ресурсах, сайтах;
 • реклама своїх товарів, робіт і послуг, а також товарів, робіт і послуг, що належать третім особам;
 • накрутка або зміна статистики сайтів, числа передплатників в соціальних мережах;
 • замовлення автоматичної або ручної розсилки запрошень і повідомлень користувачам соціальних мереж, email-розсилок;
 • надання послуг з розповсюдження товарів Замовника.

6.14. Виконавці не можуть розміщувати на Сайті Оголошення та Пропозиції, які:

 • порушують чинне законодавство України;
 • містять спам, схеми фінансових "пірамід";
 • є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 • містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам;
 • містять контактні дані Виконавця або третіх осіб (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);
 • порушують права третіх осіб;
 • не мають відношення до обраної категорії послуг.

6.15. Замовник при Виборі Виконавця за допомогою використання Сервісів Компанії усвідомлює і підтверджує, що:

 • Компанія і Виконавці є абсолютно незалежними суб'єктами, що не надають вплив на діяльність один одного;
 • Компанія не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника здійснюється Виконавцем діяльності по виконанню робіт, наданню послуг для Замовника;
 • Компанія є тільки майданчиком, що розміщає відповідні Оголошення, Пропозиції Виконавців та Завдання Замовників, а також здійснює за допомогою Сайту дії, пов'язані з наданням можливості вибору Замовником Виконавця для надання / виконання послуг / робіт в певній категорії;
 • Компанія не несе відповідальності за якість і терміни виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг для Замовника;
 • Компанія не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов'язань щодо виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг для Замовника;
 • Замовник повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраними ним Виконавцями, що регулюють порядок і умови виконання / надання даними Виконавцями робіт / послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Виконавця при укладанні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Виконавця для виконання / надання відповідних робіт / послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Виконавцю для виконання / надання робіт / послуг відповідного типу; оформляти договори з Виконавцем в письмовому вигляді і інші документи, що підтверджують, в тому числі, передачу Виконавцю коштів за виконані / надані роботи / послуги).

6.16. Виконавець усвідомлює і підтверджує, що при виборі його Замовником за допомогою використання наданих Компанією Послуг в якості особи, що виконує / надає для Замовника певні роботи / послуги, що:

 • Компанія і Замовник є абсолютно незалежними суб'єктами, що не надають вплив на діяльність один одного;
 • Компанія не відповідає за виконання Замовником договірних зобов'язань щодо Виконавця, пов'язаних, в тому числі, з оплатою виконаних / наданих їм робіт / послуг;
 • Компанія є тільки майданчиком, що розміщає відповідні Оголошення, Пропозиції Виконавців та Завдання Замовників, а також здійснює за допомогою Сайту дії, пов'язані з наданням можливості вибору Замовником Виконавця для надання / виконання послуг / робіт в певній категорії;
 • Виконавець повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з Замовниками, які обрали Виконавця в якості особи, яка буде виконувати / надавати певні роботи / послуги, що регулюють порядок і умови виконання Замовниками, в тому числі зобов'язань по прийманню та оплаті виконаних / наданих Виконавцем робіт / послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Замовника при укладанні договорів; оформляти письмово договору з Замовником і інші документи, що підтверджують, в тому числі, виконання / Надання робіт / послуг).

6.17. Користувача повідомлено і він погоджується з тим, що при розміщенні Завдань, кожне Завдання забезпечується логотипом (товарним знаком) Компанії, що обумовлено функціоналом надання Сервісу.
6.18. Користувач має право направляти інформацію Адміністрації Компанії за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов'язань, що випливають з умов укладених між ними договорів, що регламентують виконання / надання робіт / послуг, укладених з використанням наданих Компанією Послуг.
6.19. Користувач може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором.

7. Відповідальність. Обмеження відповідальності
7.1. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісів. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.
7.2. Компанія не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення компанії, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.
7.3. При порушенні Користувачами умов цього Договору Компанія залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а в разі грубого і / або неодноразового порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі.
7.4. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії чи бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.
7.5. Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.
7.6. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов'язаний з використанням Користувачем Сервісів.
7.7. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:

 • зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем при використанні Сервісів;
 • якість робіт / послуг, наданих Виконавцем Замовнику, виконання їх в строк;
 • виконання гарантійних зобов'язань перед Замовниками щодо виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг;
 • відповідність здійснюваної Виконавцями діяльності по виконанню / надання робіт / послуг Замовникам законодавству України;
 • виконання Замовниками своїх зобов'язань по оплаті виконаних / наданих їм Виконавцями робіт / послуг.

7.8. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Компанії, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісів Компанії, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні компанії в таких розглядах, а також відшкодувати збитки компанії (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльність Користувача на Сайті.
7.9. Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Замовників або Виконавців в результаті виконання / надання Виконавцями робіт / послуг для Замовників. Компанія ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовниками, Виконавцями, або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Компанії обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Компанії в розмірі, що не перевищує вартість наданих Послуг окремо взятому Користувачеві.
7.10. Компанія не контролює якість і терміни виконуваних / надаваних Виконавцями робіт / послуг, що пропонуються ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі роботи і послуги, що пропонуються через Сайт Виконавцями, надаються ними під свою самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Компанії. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання робіт і послуг, пропонованих Виконавцями за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Виконавець бере на себе повну відповідальність і ризики за оплату Замовниками виконаних робіт і послуг Виконавцями.
7.11. Адміністрація Компанії залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем без попередження, в разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;
 • вимог власників прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав Користувачем на Сайті;
 • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає Правил надання сервісів у відповідності до цього Договору.

 8. Інтелектуальна власність
Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання входить до складу Сервісу елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

9. Переписка Сторін. Сповіщення та повідомлення
9.1. Робоча листування між Сторонами з приводу виконання цього Договору ведеться по електронній пошті, через адреси, зареєстровані за кожної із Сторін. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Компанією, вважаються електронні адреси [email protected]. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Користувачем, вважається електронну адресу, вказану Користувачем при реєстрації на Сайті.
9.2. Сторони погоджуються, що всі повідомлення і повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін в рамках надаваних відповідно до цього Договору послуг, а також публікація змін та доповнень до цього Договору на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі.
9.3. Сторони погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.
9.4. Кожна із Сторін зобов'язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін.

10. Порядок вирішення спорів
10.1. Користувач і Компанія погоджуються, що всі спори та розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданого Компанією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі та спрямовані на поштову адресу Компанії протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.
10.2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.
10.3. У разі виникнення суперечок між Замовником та Виконавцем, пов'язаних з виконанням / наданням Виконавцем робіт / послуг Замовнику або їх оплатою, дані спори вирішуються самостійно між Замовником та Виконавцем без залучення Компанії.


11. Порядок внесення змін і доповнень до Договору
11.1. Зміни та / або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цього Договору є дата, визначена в них Компанією, але не раніше дати опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті.
11.2. Текст змін та / або доповнень до Договору або його нова редакція доводиться Компанією до загального відома шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
11.3. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та / або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про відмову Користувача від подальшого використання Сервісів Компанії, а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умови.
11.4. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Сервісів Компанії, визнаються згодою і приєднанням боку до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень.

12. Заключні положення
12.1. Цей Договір і відносини між Компанією та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
12.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.
12.3. Цей Договір щодо кожного з користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.4 цього Договору, і діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісів Компанії.

Додаток №1
до Публічного договору на надання послуг (далі - «Договір»)
Правила надання Послуг
1. Тарифи на Сервіси Компанії:
1. Реєстрація Користувача: безкоштовно.
2. Перевірка даних Користувача: безкоштовно.
3. Заповнення Особистого кабінету Користувача інформацією: безкоштовно.
4. Розміщення Об'яв Виконавцем: безкоштовно.
5. Розміщення зображень в портфоліо на Сайті Виконавцем: безкоштовно.
6. Розміщення Завдання Замовником: безкоштовно.
7. Розміщення Пропозиції Виконавцем на Завдання Замовника, яке не завершилося Вибором Виконавця: безкоштовно.
8. Розміщення Особистих повідомлень Користувачем: безкоштовно.
9. Розміщення Відгуків Користувачем: безкоштовно.
10. Розміщення Пропозиції Виконавцем на Завдання Замовника, яке завершилося Вибором Виконавця: 10% від Суми Завдання.
11. При цьому, якщо Виконавець вказав протягом 7 календарних днів з моменту Закриття Завдання за Виконавцем, що дане Завдання не було їм виконано, то винагорода Компанії не стягується, якщо інше не передбачено цим пунктом Програми. У разі не вказівки Виконавцем протягом 7 календарних днів з моменту закриття за ним Завдання, що дане Завдання не було ним виконано, винагорода Компанії стягується / списується з Балансу Виконавця незалежно від факту виконання Виконавцем такого Завдання.
Якщо Виконавець не може і / або не планує виконувати Завдання Замовника, що знаходиться за Виконавцем в статусі "В роботі", він зобов'язаний відмовитися від Завдання на Сайті, натиснувши на кнопку "Відмовитися від виконання". У разі бездіяльності Виконавця дане Завдання буде автоматично закрито за Виконавцем по витікання терміну на виконання Завдання, встановленого Замовником, і в такому випадку з Виконавця стягується / списується з Балансу Виконавця передбачене цим пунктом Програми винагороду Компанії.
12. Розміщення PRO-аккаунта Виконавця: 150 (сто п'ятдесят) українських гривень при виборі розміщення протягом 1 (Одного) місяця.
13. Підняття профілю Виконавця: платно. Розмір оплати за надання даного Сервісу визначається в залежності від категорії робіт / послуг, в якій відбувається Підняття профілю Виконавця, і вказується в Особистому кабінеті Виконавця при зверненні за отриманням даного Сервісу.

 

Наверх